ONTVANG WAAR JE RECHT OP HEBT van sociale dienst

Buro Bezwaar en Beroep maakt bezwaar tegen foute besluiten van de sociale dienst, zodat jij ontvangt waar je recht op hebt! Op de pagina gewonnen zaken zie je waarmee we mensen onder andere hebben geholpen maar ook advocaten, bewindvoerders, mentors en hulpverleningsorganisaties schakelen Buro Bezwaar en Beroep in voor advies of het overnemen van bijstandszaken.

Bezwaar maken tegen foute beslissing sociale dienst

Ben je het niet eens met een besluit van de sociale dienst? Je kunt rechtstreeks bij ons terecht. Zonder Juridisch loket, direct naar de specialist. De kosten voor rechtsbijstand worden betaald door de sociale dienst. Bel: 085 06 09 058 of mail: bbb (at) burobezwaarberoep.nl en we bespreken het probleem dat je wilt oplossen.

Wanneer kan ik een voorschot bijstandsuitkering ontvangen?

Je hebt binnen 28 dagen recht op een voorschot zodat je belangrijke rekeningen en boodschappen kunt betalen. Het is wel belangrijk dat je alle bewijsstukken op tijd inlevert bij de sociale dienst. Je ontvangt het voorschot als lening. Wanneer de uitkering niet wordt toegekend moet je de lening terugbetalen.

Soms kun je ook al binnen een week een (broodnood) voorschot ontvangen. Je moet dan aantonen dat je het geld echt dringend nodig hebt en niet op een andere manier aan geld kan komen. Het voorschot kun je schriftelijk aanvragen bij de sociale dienst of vraag het aan de behandelaar van je bijstandsaanvraag,

Hoe kan ik een bijstandsuitkering aanvragen?

Een bijstandsuitkering aanvragen doe op bij werk.nl. Voor het indienen van de aanvraag heb je Digid nodig. Je moet je ook inschrijven als werkzoekende en kunt direct de aanvraag indienen. De aanvraag stuurt werk.nl (het UWV) door naar de sociale dienst in jouw gemeente. De sociale dienst neemt de beslissing op je aanvraag.

Kan ik zonder Digid snel een bijstandsuitkering aanvragen?u200b

Dat kan door een brief te schrijven naar de gemeente waarin je zegt wat je aanvraagt. Als je namelijk eerst DigiD aanvraagt en pas over tien dagen de aanvraag indient dan loop je al snel honderden euro’s mis. Wil je dat Buro Bezwaar en Beroep de aanvraag voor je schrijft. Dat kan gemakkelijk voor een eigen bijdrage van u20ac 14,50 of gratis met een sponsor. Bel: 085 60 09 058 om de aanvraag op te starten.

Hoe kan ik een daklozenuitkering aanvragen?

Daklozen kunnen hun aanvraag voor een bijstandsuitkering rechtstreeks indienen bij een centrumgemeente. Je kunt je daar melden en vragen om een aanvraagformulier. Als de gemeente geen aanvraagformulier verstrekt dan kun je contact opnemen met Buro Bezwaar en Beroep. Lees meer over:

Gemeente weigert op tijd te beslissen!

Frustrerend wanneer de gemeente geen beslissing neemt op je aanvraag. Je hebt het geld echt nodig om de huur te betalen of je hebt bijvoorbeeld bijzondere bijstand aangevraagd voor een heel belangrijke uitgave. Gelukkig hoef je niet zomaar af te wachten en kun je daar direct iets tegen doen. We kunnen er zelfs voor zorgen dat de gemeente een boete moet betalen voor het te laat beslissen. Lees hier wat je kunt doen:

  • Je bijzondere bijstand aanvraag is afgewezen of je hebt geen beslissing ontvangen op je aanvraag.
  • Je hebt een herziening bijstand ontvangen plus een terugvordering en je moet nu de bijstand terugbetalen aan de sociale dienst.
  • Je PW uitkering is fout uitbetaald of de hebt helemaal geen bijstandsuitkering ontvangen.
  • Jouw sociale dienst uitkering is geblokkeerd, buiten behandeling gesteld of, opgeschort en je bent het er niet mee eens.
  • Je aanvraag daklozenuitkering komt maar niet van de grond en/of je ontvangt geen aanvraagformulier.
  • Je bent het niet eens met een andere sociale dienst beslissing.

Gewonnen zaken

uitkering
geblokkeerd

Deze uitkering was zonder gegronde reden geblokkeerd. Er is bezwaar aangetekend tegen het niet uitbetalen van de uitkering en er is tegelijkertijd een voorlopige


meer bijstand
jongere

Deze jongere ontving rond de u20ac 225,- bijstand per maand terwijl hij zelfstandig op kamers woonde. Normaal gesproken hebben ouders een zorgplicht maar in dit geval


geen bijstandsfraude
samenwonen

De cliu00ebnt wordt beschuldigd van samenwoning. De uitkering wordt stopgezet en ingetrokken. Als de zaak wordt verloren, dan zal de cliu00ebnt uiteindelijk meer dan u20ac


Geld ontvangen voor late beslissing

u20ac 865,- extra ontvangen van de gemeente omdat ze te laat hebben beslist op het bezwaarschrift. Buro Bezwaar en Beroep stelt de gemeente dan in gebreke!


Ontvang ook waar je recht op hebt

netto vordering
bruteren

Volgens het college moest meneer u20ac 800,- bijstand terugbetalen. Daar bovenop kwam u20ac 800,- aan belastingpremies (dit wordt bruteren genoemd). Buro

REINTEGRATIE TRAJECT STOPGEZET

De cliu00ebnt wordt aangemeld bij een reu00efntegratiebedrijf en wordt verplicht direct aan de slag te gaan. De cliu00ebnt heeft geen vaste verblijfplaats en wil eerst een kamer vinden

BIJZONDERE BIJSTAND INRICHTINGSKOSTEN

Een dakloze cliu00ebnt vindt een ongemeubileerde kamer en vraagt bijzondere bijstand aan voor inrichtingskosten. De toegekende bijstand is te laag om de kamer te kunnen

parttime werk aanvullende bijstand

Een cliu00ebnt wil graag uit de bijstand maar hij verdient nog niet genoeg. Zijn maandelijks wisselende inkomsten worden door gemeente aangevuld. De gemeente …

De Participatiewet is 1 januari 2015 ingevoerd. Daarvoor was de wet bekend onder de naam ‘Wet werk en bijstand’ (WWB) vanaf 2004 t/m 2014. De Algemene bijstandswet (ABW) was geldig vanaf 1965 t/m 2003. De allerbelangrijkste Participatiewet regels en rechten.

Sociale dienst per stad